Giới thiệu

Huy Long - Nhà cung cấp chuyên các sản phẩm Phụ kiện công nghệ, đồng hồ, mắt kính, phụ kiện , nhà cửa đời sống kinh doanh theo mô hình online trên toàn quốc và trực tiếp tại cửa hàng. Được thành lập vào năm 2002, là Công ty uy tín có cửa hàng và kho hàng đặt TP. Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu mua các sản phẩm Phụ kiện công nghệ, đồng hồ, phụ kiện , nhà cửa đời sống .